İlgi :
a) 16.03.2020 tarihli ve 5353 sayılı Genelgemiz.
b) 18.03.2020 tarihli ve 5525 sayılı Genelgemiz.
c) Sağlık Bakanlığının 19.05.2020 tarihli ve 13588366-149-E767 sayılı yazısı.


Koronavirüsle mücadele kapsamında salgından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için ilgi (a) ve (b) Genelgelerimiz ile yurtdışından dönen vatandaşlarımızın kontrollü bir biçimde ülkemize alınmasını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurtlarda 14 gün süreyle gözlem ve izlemeye alınmaları ve ilgili diğer kurumlar tarafından bu yurtlarda kalan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması kararlaştırılmıştır.
Sağlık Bakanlığının ilgi (c) yazısı ile yeni normalleşme süresi içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 18 Mayıs 2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında yurt dışından planlı uçuşlar ile gelecek vatandaşlarımıza dair uygulamaların yeniden düzenlendiği; yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşlarımızın 14 günlük izolasyonlarının artık KYK yurtlarında yapılmayacağı, kişilerin hava alanlarında yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı ve halen yurtlarda kalmakta olan kişilerin 14 gün karantina süreçlerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildiği ve bu uygulamalar esnasında izlenecek prosedürler iletilmiştir.


Bu kapsamda, yurt dışından planlı uçuşlarla (diğer yollarla vatandaşlarımızın ülkeye planlı gelişleri dahil) gelen vatandaşlarımıza yönelik ilgi (c) yazıda belirtilen tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakamlarımız tarafından ilgili il/ilçe müdürleri ile işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, havalimanı mülki idare amirlerince yurt dışından uçak planlaması yapılmadan önce belirlenen tedbirlerin havalimanında uygulanabilirliğinin tespit ve teyidinin yapılması; yeni uygulamaya göre, Evde COVID-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu imzalatılarak kişilerin havalimanlarından veya KYK yurtlarından ayrılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, havalimanından Ülkemizin değişik illerine gidecek kişilerin ve KYK yurtlarından çıkacak kişilerin pasaport belgelerini ibraz etmeleri suretiyle yurtiçi seyahat kısıtlamasından muaf tutularak Valiliklerce bu kişilerin ulaşımları için planlama yapılması hususunda;
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.


Ali ÇELİK
Bakan a
Genel Müdür

 

İlgili Genelgeyi İncele