Karar No : 2020/20
Karar Tarihi : 20/11/2020

MANAVGAT İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Manavgat Kaymakamı  Dr. Mustafa YİĞİT Başkanlığında aşağıda isimleri ve unvanları yazılı üyelerin katılımı ile 20/11/2020 tarihinde Saat: 10.30 da Kaymakamlık Makamında toplanarak yapılan olağan üstü görüşmede;

GÜNDEM:
Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı 18/11/2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgesi ile Antalya Valililği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 96 nolu Kararı uyarınca gereken tedbirlerin kararlaştırılması.

KARAR:
İçişleri Bakanlığının yukarıda zikredilen Genelgesiyle ve Antalya Valili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 96 nolu Kararı ile;
Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildiği,

2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığının görüldüğü, özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiğinin izlendiği,

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği,

Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda ve söz konusu Genelge çerçevesinde Vali ve Kaymakamlarca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması istenmiştir.

Kararın detaylarını ve tamamını incelemek için tıklayınız.