Esnaf ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar Yürürlüğe Girdi.

 

20.05.2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında 5000TL Hibe Desteği Verilecek Esnaf Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlerin Ekonomik Faaliyetleri (1. GRUP) için Tıklayınız.

https://ticaret.gov.tr/data/60a78b0d13b8762fd4493865/(1.)Esnaf%20ve%20Sanatk%C3%A2rlar%20%C4%B0le%20Ger%C3%A7ek%20Ki%C5%9Fi%20Tacirlerin%20Desteklenmesi_Ek_1.%20GRUP%20ESAS%20FAAL%C4%B0YET%20KONULARI%20L%C4%B0STES%C4%B0.pdf.pdf

 

20.05.2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında 3000TL Hibe Desteği Verilecek Esnaf Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlerin Ekonomik Faaliyetleri (2. GRUP) için Tıklayınız.

https://ticaret.gov.tr/data/60a78b0d13b8762fd4493865/(2)Esnaf%20ve%20Sanatk%C3%A2rlar%20%C4%B0le%20Ger%C3%A7ek%20Ki%C5%9Fi%20Tacirlerin%20Desteklenmesi_Ek_2.%20GRUP%20ESAS%20FAAL%C4%B0YET%20KONULARI%20L%C4%B0STES%C4%B0.pdf.pdf