İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 6’ncı maddesinin birinci fıkrası ile verilen süre sona erinceye kadar, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile iş yeri uygunluk belgesi dışında diğer şartları taşıyan (Ruhsatı olmayan) işletmeler, örnekteki taahhütnameyi ıslak imzalı olarak doldurarak Antalya Ticaret İl Müdürlüğüne ibraz ederek Yetki Belgesi başvurusunda bulunabileceklerdir.

Örnek taahhütname aşağıdaki linktedir.

http://antalya.ticaret.gov.tr/haberler/ikinci-el-motorlu-kara-tasitlari-ticareti-yetki-belgesi-duyurusu