ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI
 
Karar No: 2020/02
Karar Tarihi: 21/03/2020

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesi gereğince, ilgili Bakanlıklarca yayımlanan talimatlar ve duyurular çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM:
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için alınması gereken tedbirlerin kararlaştırılması.
 
KARAR :
1. Ganyan Bayii olarak faaliyetlerini sürdüren işletmelerin içerisinde yer alan, vatandaşların toplu olarak yarış sürecini ve sonuçlarını takip ettikleri, zaman geçirdikleri kafe benzeri oturma alanlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına,
2. İlimizde, askere gidecek olan vatandaşlarımız için toplu olarak askere uğurlama törenlerinin düzenlenmesinin salgın riskini artıracağı değerlendirildiğinden; bu tür faaliyetlerin geçici olarak durdurulmasına,
3. İlimiz genelinde park, bahçe, sahil ve mesire alanlarında mangal yakılmasının ve piknik yapılmasının geçici olarak yasaklanmasına,
4. Sağlık Müdürlüğünce Covid-19 tanısı alan kişilerin ve temaslılarının bilgileri istendiği taktirde, tüm özel ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından kimlik bilgilerinin sağlanmasına,
5. İlimiz genelinde vatandaşlarımızın bir arada bulunmaları veya yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması sebebiyle virüsün yayılımını artırarak, vatandaşlarımız açısından risk oluşturabilecek berber, güzellik salonu, güzellik merkezi, kuaför vb. işyerlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına,
6. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere;
   a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
   b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
   c. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek adli makamlara bildirilmesine,
   d. İş yerlerine Kapatma/Ruhsat İptali işlemi uygulanmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 21.03.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.