ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No: 2020/24
Karar Tarihi: 21/04/2020

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 21.04.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 153-E.7058 sayılı “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelgesi çerçevesinde gerekli tedbirleri kararlaştırmak için, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 21.04.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM :
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için gereken tedbirlerin kararlaştırılması.

KARAR :
Coronavirüs (Covid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.

20.04.2020 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamada; Büyükşehir statüsündeki 30 İl’de ve Zonguldak İli’nde 10.04.2020 Cuma saat 24:00’den itibaren 12.04.2020 Pazar saat 24:00’e kadar, 17.04.2020 Cuma saat 24:00’den itibaren 19.04.2020 Pazar saat 24:00’e uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının önümüzdeki dönemde ve ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı alındığı ve 22 Nisan Çarşamba gecesi saat 24:00’den 26 Nisan Pazar gecesi saat 24:00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtilmiştir. 

Bu doğrultuda, İçişleri Bakanlığı’nın 21.04.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 153-E.7058 sayılı “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” genelgesi ile, Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülke geneli için alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla, Büyükşehir statüsündeki 30 İl’de ve Zonguldak İli’nde 22 Nisan tarihi saat 24:00 ile 26 Nisan tarihi saat 24:00 arasında tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı bildirilmiştir.

Bu hususlar ışığında Kurulumuzca yapılan görüşme sonucunda;
1. İlimiz genelinde 22.04.2020 Çarşamba saat 24:00’den itibaren 26.04.2020 Pazar saat 24:00’e kadar, aşağıda belirtilen istisnalar dışında, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,
Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
    Ramazan Ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamanın olacağı günlerin öncesinde 21.04.2020 Salı ve 22.04.2020 Çarşamba günleri marketler ve bakkalların çalışma saatlerinin 08:00-23:00 olarak belirlenmesine,
    Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkalların 09:00-14:00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceğine, vatandaşlarımızın (65 yaş üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebileceklerine, aynı saatler arasında marketler ve bakkalların evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerine,
    Marketler ve bakkalların 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri vatandaşların sokağa çıkabilecekleri 09:00-14:00 saatleri dışında ve 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri kapalı tutulmasına,
    Ramazan Ayı münasebetiyle, tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri ile lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin, 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günlerinde vatandaşların sokağa çıkabilecekleri 09:00-14:00 saatleri arasında, daha önceki kararlar doğrultusunda sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermelerine, oturma alanlarını kaldırmalarına, bu alanlara müşteri kabul etmemelerine, 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde ve 25.04.2020 Cumartesi ile 26.04.2020 Pazar günleri 07:00-22:00 saatleri arasında sadece evlere/adrese paket servis şeklinde satış yapabileceklerine,
  - AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
   a) Ekmek üretiminin yapıldığı ekmek fabrikaları, fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, (Bu işyerlerinde sadece ekmek unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) 
   b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan dâhil) üretiminin nakliyesinin ve satışının yapıldığı işyerleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı (Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Halk Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüsü vb.) maske üretilen yerler, belediyelere bağlı (atölye, kurs vb.) maske üretilen yerler,
   c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, Veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, 
   ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları teşkilatları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, VEFA Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.)
   d) Her bir 50.000 nüfusa bir adet ve şehirlerarası karayolu üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere kaymakamlıklar tarafından kura yöntemi ile belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonları ve lastik tamircileri, (İlimizin coğrafi durumu itibarıyla, tarımsal üretim yapılan alanların ve yerleşimin yoğun olduğu bazı yerlerin merkezlere uzaklığı nedeniyle, ihtiyaca ve mahalli şartlara göre Kaymakamlıklarca nüfus kriteri dışında günlük 2 istasyon ve 2 lastik tamircisi daha eklenebilecektir. Nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.)
   e) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler,
   f) Gazete, mutfak tüpü, su dağıtım firmaları ve satış yerleri ile ambalajlı su üretim tesisleri,
   g) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
   h) Bulunduğu yerin İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile, makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
   ı) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
   i) Oteller ve konaklama yerleri.
   j) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
   k) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı ve çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler, (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama yeri aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.) 
   l) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları.
   m) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler, (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla)
   n) Ülkemiz ve İlimiz için önemli bir ekonomik faaliyet alanı olan yaş sebze ve meyve ihracatının sürekliliğinin temini amacıyla, İlimiz merkez ve ilçelerindeki Yaş Sebze ve Meyve Halleri.
  - İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
   a) Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumların” yönetici, görevli veya çalışanları,
   b) 23.04.2020 Perşembe günü ile sınırlı olmak üzere TBMM çalışanları,
   c) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil), kolluk birimlerindeki adli işlemlerde zorunlu olarak avukat bulundurulması gereken durumlarda Baro tarafından görevlendirilen avukatlar,
   ç) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, VEFA Sosyal Destek Birimlerinde görev yapanlar,
   d) Camilerde ezan okumakla görevli olanlar (imamlar, müezzinler, görevli olduklarını belgelemek kaydıyla fahri görevliler), cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,  
   e) Elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
   f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
   g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, 
   h) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
   ı) Mutfak tüpü ve su dağıtım firmaları ve satış yerleri çalışanları, (araçların firmaya/satış yerine ait olduğunu, dağıtım izin belgelerinin bulunduğunu, çalışanların söz konusu işyerlerinde çalıştığını gösteren kimlik, SGK belgesi vb. belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla)
   i) Demir-çelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan ünitelerinde çalışanlar, (söz konusu işyerlerinde çalıştıklarını gösteren kimlik, SGK belgesi vb. belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla)
   j) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
   k) Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, İlimiz dâhilindeki seralarda fide dikme ve ürün toplama işinde çalışanlar, 
   l) Ülkemiz ve İlimiz için önemli bir ekonomik faaliyet alanı olan yaş sebze ve meyve ihracatının sürekliliğinin temini amacıyla, yaş sebze ve meyve hallerinde çalışanlar, gerek seralardan yaş sebze ve meyve hallerine gerekse yaş sebze ve meyve hallerinden İlimiz merkez ve ilçeleri ile diğer il ve ilçelere yaş sebze ve meyve taşıyan araçların şoförleri ve yardımcı elemanları,
   m) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler,
   n) Süt işleme tesislerine ait süt toplama araçlarının şoförleri ve yardımcı elemanları,
   o) Ekmek fabrikalarında, fırınlarda ve unlu mamül ruhsatlı işyerlerinde üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olanlar, marketler ve bakkalların evlere servis hizmetinde görevli olanlar, (kullandıkları araçların işyerlerine ait olduğunu, araçlardaki görevlilerin söz konusu işyerlerinde çalıştığını gösteren kimlik, SGK belgesi vb. belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla)
   ö) Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar ile hastanelere zorunlu sağlık randevusu olanlar, (randevu kayıt ve/veya belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla),  iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),
   p) Kapalı olan işletmelerin zorunlu güvenlik ve teknik servis elemanları, işyerlerini açmadan seyyar olarak teknik servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, (söz konusu işyerlerinde çalıştıklarını gösteren kimlik, SGK belgesi vb. belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla)
   r) Belediyelerin kent temizliği görevlileri, sokak hayvanları barınma merkezleri görevlileri, itfaiye personeli, nöbetçi zabıta personeli ve güvenlik görevlileri, su ve kanalizasyon arıza ekipleri personeli, fen işleri, asfalt, yol yapım işlerinde çalışan görevlileri, şantiye bekçileri, şehir içi toplu taşıma otobüslerinin şoförleri, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yemek yardımı yapılan aşevi görevlileri,
   s) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar (ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla), sokak hayvanlarını besleyecek kişiler (mahalli kolluk birimine önceden bilgi verilmesi ve ilgililerin kimlik bilgilerinin paylaşılması kaydıyla), evcil hayvanların bulunduğu ve bunların gıda, bakım vb. ihtiyaçlarının temin edildiği petshop niteliğindeki işyerlerinin çalışanları, (işyerinin müşteriye kapalı tutulması ve işyeri çalışanı olduğunu belgelemesi kaydıyla, işyerindeki hayvanların beslenmesi ve bakımı için işyerine gidip-gelmek üzere), 
   ş) Oteller ve konaklama yerlerinde mevcut konaklayanların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışanlar, yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların ihtiyaç duyduğu temel tüketim maddelerinin temini ile görevli olanlar. (söz konusu işyerlerinde çalıştıklarını gösteren kimlik, SGK belgesi vb. belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla)
   t) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri 06.00-09.00 saatleri arasında marketlere ve bakkallara, 26.04.2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra ise marketlere ve sebze- meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması, mal kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar. (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.) 
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde/konakladıkları (otel, yurt, pansiyon, şantiye vb.) yerlerde kalmasının esas olduğuna, 
   • Seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklaması süresince geçerli olduğuna,
   • Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını sağlamak amacıyla belediyelerce gerekli tedbirlerin alınmasına, 
   • Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Kaymakamların başkanlığında yerel yönetim, jandarma, emniyet ve fırıncılar odası temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmek dağıtım planları yapılmasına, bu planlarda ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listelerinin belirlenmesine, bu şekilde yapılacak dağıtım bölgesi planlaması dışında, münferit talepler üzerine sadece Vefa Sosyal Destek Birimlerinin ekmek dağıtımını gerçekleştirebileceğine, 
   • Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri gazete dağıtımı/satışının marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılmasına, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri ise sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri, Kaymakamların başkanlığındaki komisyonlarca hazırlanacak ilçe ekmek dağıtım planları kapsamındaki ekmek dağıtım araçları, ekmek satış noktaları ve münferit talepler üzerine Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılabileceğine, (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.) 
   • “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığı altındaki (h) maddesi ve “İstisna Kapsamında Olan Kişiler” başlığı altındaki (m) maddesine ilişkin İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile ekmek dağıtımı planlamasına ilişkin komisyon kararlarının en geç 22.04.2020 Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar alınmasına, 
2. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kolluk birimleri ve belediye zabıta teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına,
3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
   a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
   b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
   c. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
   d. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 21.04.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlara duyurulur.