ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU
DÜZELTME KARARI

Karar No: 2020/26
Karar Tarihi: 22/04/2020

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu,  İçişleri Bakanlığı’nın 22.04.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 153-E.7108 sayılı “Ramazan Ayı Tedbirleri” konulu genelgesi çerçevesinde alınması gereken tedbirler ile uygulamada yapılan tespitler üzerine gerekli görülen diğer tedbirlerin kararlaştırıldığı 22.04.2020 tarihli ve 2020/25 no’lu kararda düzeltme yapmak üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 22.04.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM :
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirlere ilişkin 22.04.2020 tarihli ve 2020/25 no’lu kararımızın 11. maddesinin düzeltilmesi/iptali hususunun kararlaştırılması.

KARAR :
Kurulumuzun 22.04.2020 tarihli ve 2020/25 no’lu kararının 11. maddesinin İçişleri Bakanlığı’nın 21.04.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 153-E.7058 sayılı “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelgesi, yetkili makamlarla yapılan istişareler ve ülke genelindeki uygulamalar ışığında yeniden değerlendirilmesi sonucunda;
1) Kurulumuzun 22.04.2020 tarihli ve 2020/25 no’lu kararının “Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkalların yanısıra, kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların da 09:00-14:00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceğine, vatandaşlarımızın (65 yaş üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın kasap, şarküteri, manav ve yufkacıya gidip gelebileceklerine, aynı saatler arasında kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerine,” ilişkin 11. maddesinin İçişleri Bakanlığı’nın 21.04.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 153-E.7058 sayılı “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelgesi, yetkili makamlarla yapılan istişareler ve ülke genelindeki uygulamalar doğrultusunda iptal edilmesine, söz konusu işyerlerinin (kasap, şarküteri, manav ve yufkacılar) 23.04.2020, 24.04.2020, 25.04.2020 ve 26.04.2020 tarihlerinde kapalı tutulmasına
2) Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kolluk birimleri ve belediye zabıta teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına,
3) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
   a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL
   b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
   c. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
   d. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 22.04.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.