ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No: 2020/36
Karar Tarihi: 15/05/2020

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumaya ve salgının yayılmasını engellemeye yönelik tedbirler kapsamında alınan 15.05.2020 tarihli ve 2020/35 no.lu kurul kararında değişiklik yapmak üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 15.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır. 

GÜNDEM:
İçişleri Bakanlığı’nın 15.05.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.8060 sayılı “65 Yaş ve Üzeri ile 20 Yaş Altı Vatandaşlar/Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası Hk.” konulu genelgesinde yer alan hususlar ve Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 12.05.2020 tarihli ve 2020/61 sayılı “Pazar tatili hakkında” konulu başvurusuyla yapılan talep üzerine Kurulumuzca alınan 15.05.2020 tarihli ve 2020/35 no.lu kararda değişiklik yapılması.

KARAR:
İçişleri Bakanlığı'nın 15.05.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.8060 sayılı genelgesiyle; 22.03.2020 tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımız ile 04.04.2020 tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımıza yönelik olarak, 11.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerisi ile alınan istisna kararı doğrultusunda getirilen yeni düzenlemeler Valiliğimize bildirilerek; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca gerekli kararların alınmasının istenmesi üzerine Kurulumuzca 15.05.2020 tarihli ve 2020/35 no.lu karar alınmıştı. 

Bu defa, İçişleri Bakanlığı’nın 15.05.2020 Cuma akşamı iletilen talimatlarında, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile önümüzdeki günlerin meteorolojik şartları, hava sıcaklıklarının artması hususlarının değerlendirilerek, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızı sokağa çıkma yasağından muaf tutma uygulamasının 12:00-18:00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiş olduğu bildirilmiştir. 

Kurulumuzca bu talimatlar doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda,
1. Kurulumuzun 15.05.2020 tarihli ve 2020/35 no.lu kararının 1. maddesinin (a) bendinin "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın 17.05.2020 Pazar günü 12:00-18:00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine," şeklinde değiştirilmesine,
2. Kurulumuzun söz konusu kararının 2. maddesinin (a) bendinin "Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın saç/sakal traşı ihtiyaçlarının giderilebilmesi amacıyla, ilimizdeki erkek berberi dükkânlarının, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılıncaya kadar Pazar günleri 11:00-19:00 saatleri arasında hizmet verebileceklerine," şeklinde değiştirilmesine,
3. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının takip ve denetiminin kolluk birimleri ve belediye zabıta teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına,
4. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere; 
   a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL
   b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına, 
   c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine, 
   d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına, 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 15.05.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. 
 
Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.