ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No: 2020 / 42
Karar Tarihi: 01/06/2020

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2020 tarihli Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyon Genelgesi çerçevesinde gerekli tedbirleri kararlaştırmak için, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 01.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM:
Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan kentinden başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2020 tarihli Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyon Genelgesi doğrultusunda Antalya ve Gazipaşa Havalimanlarında gereken tedbirlerin kararlaştırılması.

KARAR:
Koronavirüs (Covid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 27.04.2020 tarihinde yayımlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyon Genelgesi ile; sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında COVID-19 esnasında havacılık faaliyetleri kaynaklı yayılımı önlemek üzere alınması gereken tedbirler ile bu süreçte işletilmekte olan havaalanlarında alınacak tedbirlerle ilgili usul ve esaslar bildirilmiştir.

Söz konusu genelge ile bildirilen usul ve esaslar ışığında Kurulumuzca yapılan görüşme sonucunda;
1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 27.04.2020 tarihinde web.shgm.gov.tr internet adresinde yayımlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyon Genelgesi çerçevesinde COVID-19 esnasında havacılık faaliyetleri kaynaklı yayılımı önlemek üzere alınması gereken tedbirlerin Antalya ve Gazipaşa Havalimanlarında uygulanmasına,
2. Havalimanlarına ait ana nizamiye girişlerinden itibaren yerleşkeler içerisindeki tüm tesisler ve terminal binalarında insanlar arasında en az 1 metre boşluk olacak şekilde sosyal mesafenin korunmasına,
3. Havalimanlarında görevli personelin, sektör kuruluşlarında görevli diğer kişilerin ve havalimanını kullanacak yolcuların, sağlık otoritelerinin belirlemiş olduğu tedbirler ve kişisel koruyucu donanımları kullanmalarına, havalimanı ana nizamiye ve lojman nizamiye girişleri, terminal girişleri ile diğer güvenlik tahditli alan girişleri öncesinde tüm yolcuların ve yolcular dışındaki kişilerin maske takması için kontrollerin yapılmasına, uymayan kişilerin havalimanı tesislerine ve uçağa kabul edilmemesine,
4. Havalimanlarının yolcu servis araçlarında seyreltilmiş oturma düzeni ile sosyal mesafenin uygulanması (en az 1 metre) esasına uygun şekilde yolcu taşınmasına, araçlarda el dezenfektanının her gün dolu olarak bulundurulmasına, servis araçlarında insanların sık temas ettiği yüzeylerin operasyonel sıklığa bağlı olarak dezenfekte edilmesine, yolculuk sırasında şoför ve yolcuların maske takmasının zorunlu olduğuna, araçlarda temizlik/dezenfektasyon kayıtlarının tutulmasının sağlanmasına,
5. Havalimanlarına yolcu bırakmak veya havalimanlarından yolcu almak için en az bir yolcuya eşlik eden kişilerin terminal binalarının önündeki kara tarafı alanlarına giriş yapabilmelerine,
6. Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçisi haricinde, yolcu olmayanların (karşılayıcı/uğurlayıcı) terminal binalarına girişlerine izin verilmemesine (bilet satış, bakım onarım vb. amaçlarla gelen kişiler hariç),
7. Biletini terminal içindeki havayolu bilet satış ofisinden satın almayı amaçlayan kişilerin, diğer satın alma seçeneklerini kullanarak biletlerini alamamalarının geçerli nedenlerini belirtmeleri halinde terminale erişimine izin verilebileceğine,
8. Tarifesiz (charter) uçuşlar ile seyahat edecek olan yolcular için ilgili seyahat acentesi ve/veya tur operatörü tarafından düzenlenen yolcu listelerinde bulunanlar ile bu yolcuların taşınması ve yönlendirilmesinde görevli kişilere giriş izni verilebileceğine,
9. Uçuşlarda kabin bagajı kabul edilmemesine, kabul edilecek eşyaların dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları ile sınırlı olmasına; diğer her türlü eşyanın check-in işlemi sırasında bagaja verilmesine,
10. Yüksek alkol derecesi nedeniyle hava aracı kabininde taşınmasına izin verilmeyen l00 mililitre ve denginden daha az kapasitedeki kaplarda taşınan, kolonya, dezenfektan ve temizlik jeli gibi ürünlerin, yalnızca yolcu başına l tane olmak üzere, alkol derecesine bakılmaksızın diğer mer’i mevzuat kapsamındaki kısıtlamalara uyularak kabul edilmesine,
11. Havalimanlarının girişinde veya terminal girişleri ile diğer güvenlik tahditli alan girişleri öncesinde herkesin (çalışanlar dahil) termal kamera ve/veya temassız ateş ölçer ile vücut sıcaklık ölçümünün yapılmasına; ateş, öksürük, solunum sıkıntısı olanların tıbbi maske takılarak havalimanı sağlık birimine yönlendirilmesine ve sürecin Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberine göre yönetilmesine,
12. Sağlık Bakanlığınca havayolu seyahatine uygun olmadığı belirlenen ve Havayollarına bilişim sistemleri üzerinden bildirilen yolcuların taşınmayacağına,
13. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kolluk birimleri, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerince koordineli bir şekilde Antalya ve Gazipaşa Havalimanları Emniyet Şube Müdürlükleri, Antalya ve Gazipaşa Havalimanları Eğitim Araştırma ve Denetleme Birimleri, Antalya Havalimanı işletmecisi DHMİ, Gazipaşa Havalimanı işletmecisi TAV, Antalya Havalimanı Başmüdürlüğü, Gazipaşa Havalimanı DHMİ Temsilciliği, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Antalya ve Gazipaşa Havalimanları Sağlık Denetleme Merkezleri tarafından yapılmasına,
14. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
   a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
   b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
   c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişiiki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 01.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.