ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No: 2020 / 43
Karar Tarihi: 02/06/2020
 
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 29 Mayıs 2020 tarihli ve E.29328 sayılı genelgesi ve sektörden gelen talepler üzerine, Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Antalya Liman Başkanlığı, Deniz Ticaret Odası ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan istişareler sonucunda getirilen öneriler ışığında konuyu görüşmek üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 02.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM:
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında Kurulumuzun 19.03.2020 tarihli ve 2020/01 no.lu kararının 9. maddesinde yer alan “Turistik, gezi ve dalış amaçlı her türlü deniz ulaşımı sağlanan (yat/tekne vb.) faaliyetlerin durdurulmasına; ayrıca, tur operatörleri veya konaklama tesisleri tarafından şehir içinde ve şehirlerarasında (AVM, kültürel gezi alanları vb. lokasyonlara) yerli ve yabancı turistlerin toplu olarak taşınmasının yasaklanmasına” kararı kapsamındaki “Turistik, gezi ve dalış amaçlı her türlü deniz ulaşımı sağlanan (yat/tekne vb.) faaliyetlerin durdurulmasına;” ilişkin konunun, salgın ile mücadelede gelinen aşama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün 29 Mayıs 2020 tarihli ve E.29328 sayılı genelgesi ve yukarıda zikredilen kurum temsilcilerinin istişareleri sonrasında Kurulumuza sunulan görüşler ışığında yeniden değerlendirilmesi.

KARAR:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün 18 Mart 2020 tarihli ve 20076 sayılı genelgesi çerçevesinde yukarıda zikredilen kararımızla durdurulmasına karar verilmiş olan, “İlimiz genelinde turistik, gezi ve dalış amaçlı her türlü deniz ulaşımı sağlanan (yat/tekne vb.) faaliyetleri” ile ilgili olarak, salgın ile mücadelede gelinen aşama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün 29 Mayıs 2020 tarihli ve E.29328 sayılı genelgesi ve yukarıda zikredilen kurum temsilcilerinin istişareleri sonrasında Kurulumuza sunulan görüşler ışığında yapılan değerlendirme sonucunda;

2 Haziran 2020 tarihinden itibaren, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının almış olduğu/alacağı tedbirlere, il/ilçe turizm kurulları kararlarına uyulması kaydıyla;
1. Ticari yat, ilkel yapılı ahşap gemiler ve turistik amaçlı olta balıkçılığı gemilerinin mevcut kapasiteleriyle faaliyetlerine devam etmelerine,
2. Günübirlik tur yapan turizm tekneleri/yolcu gemilerinin (Kapasitesi 12 kişiden fazla olan Ticari Yatlar, Gezinti/Tenezzüh Tekneleri ve Dalış Tekneleri) yarı kapasite ile faaliyet göstermesine,
3. Faaliyetlerine izin verilen yukarıda belirtilen teknelerde;
   a) İşletme sahipleri tarafından teknelerde uygulanacak hijyen kuralları ve eğitimleri ile ilgili planların hazırlanarak, tekne kaptanları tarafından uygulanmasının sağlanmasına,
   b) İlgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan/alınacak tedbirlerin güncel olarak takip edilmesine, personele ve misafirlere gerekli bilgilendirmelerin yapılarak, kayıt altına alınmasına,
   c) Gün sonu faaliyetlerin hitamında yürürlükteki tedbirlere istinaden temizlik ve dezenfekte işlemlerinin yapılarak, kayıt altına alınmasına,
   d) Personelin ve misafirlerin kolayca görebileceği yerlere (Genel kullanım alanları, tuvalet, mutfak, vb.) uygulanan ve uyulması gereken Covid-19 tedbirleri ve kullarına ilişkin yazılı ve görsel bilgilendirme panolarının asılmasına,
   e) Tekne girişlerinde tüm ziyaretçilerin temassız ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesinin sağlanmasına, şüpheli durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasına,
   f) Tekne girişlerinde dezenfektan halısı/paspası ve el dezenfektanı bulundurulmasına,
   g) Tuvalet ve banyolarda sıvı el sabunu, el dezenfektanı, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve klozet kağıdı bulundurulmasına,
   h) Bulaşık makinası bulunmayan/çalışmayan teknelerde yiyecek/içecek servislerinin tek kullanımlık malzeme ile yapılmasına,
   i) Açık büfe hizmet veren teknelerde açık büfenin misafir tarafına misafir erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer konulmasına, servisin mutfak personeli tarafından yapılmasına,
   j) Yemek servisi verilen masalar arası mesafenin 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası mesafenin ise 60 santimetre olarak düzenlenmesine,
   k) Teknelerde bulunan şezlonglar arası mesafenin en az 1,5 metre olmasına, 
   l) Tekne personelinin maske kullanmasının sağlanmasına, misafirlere verilmek üzere teknede yeterli sayıda maske bulundurulmasına,
   m) Kirliliğe sebep olunmaması için, kullanılmış maskelerin ve eldivenlerin denize atılmadan ayrı bir atık kutusuna atılmasının sağlanmasına, bertarafının da yayınlanan tedbirlere uygun olarak yapılmasına,
   n) Teknelerde bulunan şahısların sosyal mesafe kurallarına uymalarının sağlanmasına,
   o) Kullanılan dezenfektan ve temizlik malzemelerinin fatura bilgilerinin, yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere teknede muhafaza edilmesinin sağlanmasına,
   p) İklimlendirme sistemlerinin yayımlanan tedbirlere uygun olarak kullanılmasının sağlanmasına,
   r) Teknelerde Covid-19 klasörü oluşturularak, tutulan kayıtlar, verilen eğitimler, yayınlanan tedbirler, fatura bilgileri vs. ilgili tüm kayıtların, yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere bu klasörde muhafaza edilmesinin sağlanmasına,
4. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk, liman başkanlıkları ile İl/İlçe Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve İl/İlçe Turizm Kurulları tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
5. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
   a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
   b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
   c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişiiki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine, 
   d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 02.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.