ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

Karar No: 2020/45
Karar Tarihi: 02/06/2020

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 02.06.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.8591 sayılı “30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgemizin Uygulamasına İlişkin Açıklamalar” konulu genelgesi ve 02.06 2020 tarihli ve E.8680 sayılı “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler Hk.” konulu genelgesi çerçevesinde gerekli kararları almak üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 02.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM:
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için yukarıda zikredilen genelgeler ve Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarınca gereken tedbirlerin kararlaştırılması.

KARAR:
İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen 02.06.2020 tarihli ve E.8591 sayılı genelgesiyle;
Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kapatılan ve/veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin faaliyetlerine başlayabileceğinin kararlaştırılmış olduğu,

30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı genelge ile lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dâhilinde saat 22:00'a kadar hizmet vermeye başlaması,

Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dâhilinde saat 22:00'a kadar; spor merkezleri/tesislerinin 24:00'a kadar hizmet vermeye başlaması,

Halka açık alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanması,

Kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlanması,

Ayrıca, pandeminin (salgının) yayılmaması ve kontrol altında tutulması için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen işletme/faaliyet kuralları ve ilgili Bakanlıklar ve kurumlar tarafından yapılan veya yapılabilecek yeni/ilave düzenlemeler göz önünde tutularak anılan faaliyetler için usul ve esasların belirlenerek gerekli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının alınması hususlarına ilişkin talimat gönderilmiş olduğundan bahisle; bu kapsamda, 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı genelge dâhilindeki uygulamalara esas olacak açıklamalar bildirilerek, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde gerekli kararların alınması istenmiştir.

İçişleri Bakanlığı’nın yine yukarıda zikredilen 02.06.2020 tarihli ve E.8680 sayılı genelgesiyle de;
Halen faal olan veya yeni faaliyete geçecek olan; otel, termal/kaplıca otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama tesislerinin faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak genelgede belirtilen önlemlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanması gerektiğinden bahisle; konaklama tesislerinin faaliyetlerini yukarıda belirtilen kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması istenmiştir.

Kurulumuzca söz konusu genelgeler ve ekleri ışığında yapılan değerlendirme sonucunda;
1. Lokanta veya restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, dernek lokalleri ve çay bahçelerinin faaliyetlerini saat 22:00’a kadar sürdürebileceklerine, söz konusu işletmelerin saat 22.00’dan sonra temizlik, ertesi güne hazırlık vb. nedenlerle müşteri almamak kaydıyla çalışabileceklerine,
2. Şehirlerarası yol güzergâhları üzerindeki dinlenme tesisleri içinde yer alan lokanta, restoran vb. iş yerlerinin 24 saat esasına göre çalışabileceklerine,
3. İçişleri Bakanlığı’nın 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı genelgesi ve Kurulumuzun 31.05.2020 tarihli ve 2020/41 no.lu kararı kapsamında 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla faaliyete başlayan iş yerlerinde temasa neden olabilecek iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışına geçici bir süreliğine izin verilmemesine,
4. Bu işletmelerde kişiler arası mesafe ihlaline ve temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçlarla müzik (canlı müzik dahil) kesinlikle yapılamayacağına, sadece müşterilerin dinlemesine yönelik müzik yapılabileceğine,
5. İçişleri Bakanlığı’nın 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı, 21.03.2020 tarihli ve 5760 sayılı genelgeleri kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan internet kafeler, playstation vb. oyun salonları ile gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, taverna, disko ve benzeri yerlerin faaliyetlerine ilişkin kısıtlamanın geçici bir süreliğine devam etmesine,
6. İlgili federasyonların izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık süreçleri hariç olmak üzere spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlara ilişkin getirilen kısıtlamaların geçici bir süreliğine devam etmesine,
7. Yukarıda zikredilen 02.06.2020 tarihli ve E.8680 sayılı genelgeye konu olup; halen faal olan veya yeni faaliyete geçecek olan otel, termal/kaplıca otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama tesislerinde de bu tesislerin faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak genelgede belirtilen önlemlerin titizlikle uygulanmasına,
8. İçişleri Bakanlığı’nca salgınla mücadelenin koordine edilmesi, alınacak tedbirlerle halk sağlığının en etkin şekilde korunması amacıyla Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde tutularak faaliyete başlaması öngörülen işletmeler için belirlenen ve 02.06.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.8591 sayılı genelge ekinde gönderilen ve işbu Kurul kararımız ekinde bulunan kurallara ilişkin rehberlerin, 02.06.2020 tarihli ve E.8680 sayılı genelgenin, (ayrıca, bundan sonra ilgili Bakanlıklarca yayınlanacak genelge ve talimatların) Belediyeler, ilgili İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından işletmecilere/esnafa ve meslek kuruluşlarına tebliğ edilmesine, uygun vasıtalarla halka duyurulmasına,
Söz konusu genelgelerde belirtilen önlemlere, kurallara ve rehberlerde yazılı hususlara tüm işyerleri/işletmeler, görevliler, dernekler, meslek kuruluşları ve vatandaşlar tarafından titizlikle uyulmasına,
9. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde alınacak kararlara ilişkin şikâyet ve gerekli hallerde denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, Turizm İşletme Belgeli konaklama tesisleri, lokanta ve restoranların koronavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirler kapsamında denetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığınca yerine getirileceğine,
10. Yukarıda zikredilen İçişleri Bakanlığı genelgelerine konu, Turizm İşletme Belgeli olan konaklama tesisleri, lokanta ve restoranlar dışındaki işletmelerin faaliyetlerinin ilgili ilçe Kaymakamlıklarınca görevlendirilecek ve içinde halk sağlığı uzmanı, yerel yönetim temsilcileri, iş sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunacağı asgari beş kişilik komisyonlar tarafından en az onbeş günde bir denetlenmesine, halk sağlığı uzmanı, iş sağlığı uzmanı ve makine mühendisi bulunmayan ilçeler için, ilgili Kaymakamlıkların talebi üzerine ilgili İl Müdürlüklerince İl merkezinden veya yakın ilçelerden görevlendirme yapılmasına,
11. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk, belediyeler, ilgili İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından yapılmasına,
12. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
   a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
   b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
   c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişiiki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine, 
   d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 02.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.
 
Ekler:
1- T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
 
 
2- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yeme-İçme Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci 2020/8 Genelgesi için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
 

3- T.C. İçişleri Bakanlığı, Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler Hk. 02/06/2020 tarih ve 8680 sayılı yazısı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.