T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 16.04.2020 tarihli ve 6879 sayılı genelgeyi içermektedir.

GENELGEYİ İNCELEYİNİZ