MANAVGAT ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

                Odamızın 8’nci Olağan Genel Kurulu, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42’nci maddesi gereğince; 01/01/2018 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00’da MANAVGAT ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ adresinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 10/01/2018 Tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da MANAVGAT ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

                İlan Olunur.

MANAVGAT ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI

                                                                                                  YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

 • AÇILIŞ
 • BAŞKANLIK DİVANININ TEŞEKKÜLÜ
 • SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞININ OKUNMASI
 • BAŞKANLIK DİVANINA TUTANAKLARIN İMZALAMA YETKİSİ VERİLMESİ
 • YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MÜZAKERESİ
 • DENETİM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE MÜZAKERESİ
 • BİLANÇO, GELİR VE GİDER HESAPLARININ OKUNMASI VE MÜZAKERESİ
 • BİLANÇO, GELİR VE GİDER HESAPLARININ KABUL VEYA REDDİ.
 • YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULUNUN AYRI AYRI İBRASI
 • YENİ DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI İLE BU PROGRAM İÇİNDE YER ALACAK EĞİTİM, TEORİK VE PRATİK KURS PROGRAMLARI VE TAHMİNİ BÜTÇENİN GÖRÜŞÜLMESİ, KABULU VEYA REDDİ.
 • AYLIK ÜCRETLERİN HUZUR HAKLARININ YOLLUK VE KONAKLAMA ÜCRETLERİNİN TESPİT EDİLMESİ
 • GEÇMİŞ DÖNEM ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSLARIN VE GELECEK DÖNEMDE VERİLECEK BURSLARIN GÖRÜŞÜLMESİ, KABULU VEYA REDDİ.
 • KAMU YARARINA FAALİYET GÖSTEREN KURULUŞLARA VE MUHTAÇ DURUMDAKİ ODA ÜYELERİNE YARDIMDA BULUNULMASININ GÖRÜŞÜLMESİ, KABUL VEYA REDDİ.
 • GEÇMİŞ DÖNEMDE KAMU YARARINA YAPILAN (TUVALET, ŞADIRVAN V.S) YAPILARIN VE GELECEK DÖNEMDE YAPILACAK OLAN KAMU YARARI OLAN YAPILARIN GÖRÜŞÜLMESİ, KABUL VEYA REDDİ.
 • KURULUŞ AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEYE YÖNELİK GAYRİMENKUL VE HER TÜRLÜ TAŞIT ALIM VE SATIMINA VE KREDİ KULLANIMINA, İKTİSADİ TEŞEBBÜSDE BULUNMAK, KURULMUŞ VE KURULACAK OLAN ŞİRKETLERE VE KOOPERATİFLERE İŞTİRAK ETMEK İÇİN YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERİLMESİ.
 • DİLEK VE TEMENNİLER
 • SEÇİMLER
 • KAPANIŞ