Birliklere 2020/62 sayılı genelgesi incelemek için tıklayınız.