1.298 sayılı Kanun'un 79'uncu maddesi gereğince oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar sabah saat 06:00'dan gece saat 24:00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umami mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesinin yasak olduğu,

Oy verme günü oy verme sürecinde Kahvehane. Kiraathane ve lnternet Kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebileceği Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimsenin ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler ve silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacağı

Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00’den sonra düğün yapılabileceği 3- 298 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi gereğince;

Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğu

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceği

Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceği


Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulur.