Ahi Evran-ı Veli

Asıl adı Şehy Mahmud Nasuriddin'dir. Doğum tarihi kesin olmamakla beraber büyük bir ihtimalle 1171 yılında bugün İran sınırlarında bulunan Hoy şehrinde doğmuştur.

Diğer Horasan erleri gibi Anadolu'ya göç ederek Konya, Denizli ve Kayseri' ye yerleşmiş, Kayseri'de ve Kırşehir'de Debbağlık (Deri İşlemeciliği) yapmıştır.

Anadolu'nun çeşitli yerlerini gezdikten sonra Kırşehir'e yerleşen Ahi Evran-ı Veli'nin, unvanı Nimetullah olup Ahiler ona "Sultan Ahi Evran" derlerdi. Asıl hedefi akıl, ahlak, bilim ve çalışma olan ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli aynı zamanda 32 meslek dalının da piridir.

1261 yılında vefat etmiştir. Mezarı Kırşehi Ahi Evran Külliyesi içerisindedir.