Ahilik ve Millik Kültürü Haftası

Ahilik, kelime olarak kardeş, eli açık, konuksever ve yiğit anlamlarına gelmektedir.

Ahilik Teşkilatı ise; Türkler arasında gelişip yaygınlaşan, sanatta, ticarette, dayanışma ve yardmılaşmayı esas alan sosyo-ekonomik bir kurumdur.

Ahilik, iş ahlakını savunan, sermayeyi ve işçinin alın terini koruyan, akıl, ahlak, bilim ve çalışma prensipleri üzerine kurulan günümüzün kooperatifçilik, sendikacılık, sosyal güvenlik,
kalite ve fiyat kontrol sistemine benzer yönleri olan bir teşkilâttır.

Ayrıca Ahilik, 13. yüzyılda köylere kadar yayılarak, düzenli ve milli bir toplum kurmayı amaç edinen sosyal bir kurum haline gelmiştir.

Ahilikte, kalfalıktan ustalığa geçen kişilere, bir törenle şed bağlanırdı. Böylece Fütüvvet yoluna giren usta, Ahilik felsefesine göre " Eline, diline, beline sahip ol. Kalbini, kapını, alnını açık tut" ilkesine bağlı kalırdı.

Ahilik Kültürü Haftası, Kültür Bakanlığı'nca hazırlanıp 2 Temmuz 1988 tarih ve 1986o sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ahilik Kültürü Haftası Kutlama Yönetmeliğine" göre her yıl Ekim ayının ikinci haftasında Kırşehir merkez olmak üzere kutlanmaktadır.

Merkez Yürütme Kurulu kararı gereğince haftanın son üç günü Kırşehir'de diğer vilayetlerden esnaf teşkilatlarının da katılımları ile "Esnaf Bayramı" olarak kutlanmaktadır.