MESO Başkanı Çelik 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında açıklamalarda bulundu

                Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) Başkanı Hasan Çelik 27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasını değerlendirdi.

                Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonundan elimize ulaşan genelge de belirtilen; 15 Temmuz menfur darbe girişimi sonrası işleri bozulan ve kamuya olan borçlarını ödeme zorluğu çeken Esnaf ve Sanatkarlarımızın söz konusu borçlarını yeniden yapılandırmalarına imkan sağlayan 7020 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir.

                Bu kanun kapsamında;

  • Maliye Bakanlığından; Vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları.
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığından; Gümrük vergileri ile bu vergilerden doğan idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları
  • İl Özel İdarelerinden; Trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ve HGS ücretleri ile bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri ve gecikme zamları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, Kaynak kullanımına destek fonu
  • Sosyal Güvenlik Kurumu; Sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primleri, isteğe bağlı sigorta primlerine uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı
  • Belediyelerden; Belediyelere ait olan su, atık su, yol katılım paylar, muhtelif ücretlerden kaynaklı alacaklar ile bunların gecikme zamları ve faizleri kanun kapsamına girmiştir.

Bu kurumlarda yapılandırmaya giren kapsamlar bu şekildedir. Yapılandırmadan yararlanan Esnaf ve Sanatkarlarımız bu kapsamlarda belirtilen faiz ve gecikme zamları silinecektir. Peşin ödeme ve taksitli ödemeler ile ilgili de farklı detaylar bulunmaktadır. Kurumlara müracaat ederek bu detayları da öğrenebilirler.

31 Mart 2017 öncesine ait ve bu tarihten sonra gecikmeye düşmüş olan borçlar için geçerli olup, 6736 sayılı yapılandırmaya başvuranlar bu kanundan yararlanamayacaklardır. 6736 sayılı kanuna başvurmuş olanların, yapılandırma borçlarının ilk iki taksiti 31 mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.

                MESO Başkanı Hasan Çelik Kanundan yararlanabilmek için en geç  30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili idari birimlere başvuruların yapılması gerektiğinin altını çizerek bazı önemli ayrıntıları da belirtti.

-          Yapılandırmaya giren borçlarda indirim uygulanmayacak, borçlara uygulanmış olan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezaların tamamı silinecek

-          Yapılandırılan borcun tamamının, kanunda belirtilen süre ve şartlarda ödenmesi halinde hesaplanan güncelleme faizinin yarısı silinecektir.

-          Bir vergi alacağına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı, bir alacağa bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının ise yarısı silinecektir.

-          İlk iki taksitin tamamen ödenmesi şartıyla bir takvim yılında en fazla iki taksitin ödenmemesi mümkün olacak, ikiden fazla taksit süresinde ödenmezse yapılandırma iptal edilecektir.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na aidat borcu olan üyelerimiz de bu yapılandırmadan 31 ağustos 2017 tarihine kadar yararlanmaları durumunda geçmiş dönem borçlarının faizleri silinerek  6 eşit taksitte Oda borçlarını ödeyebilirler.