Yeni düzenleme ile kullanılmakta olan eski nesil yazar kasaların mali hafızalarının ömrü dikkate alınmış olup, buna göre esnaflarımızın yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti, eski nesil yazar kasalarının mali hafızalarının dolmasından itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacaktır. Bu değişiklik sonrasında işletme büyüklüğü ve kullanılan sistemin mahiyetinin bir ayrımı yapılmaksızın, tüm esnaflarımız açısından mali hafızalarının dolmamış olması nedeniyle hali hazırda kullanılabilecek durumda olan eski nesil yazar kasaların mali hafızaları doluncaya kadar kullanılabilmesi imkanı getirilmiştir.